SHERON nemrz.směs -20°C 1 lt

-20°C nejpoužívanější a po většinu zimní sezóny dostatečná zámrznost

Parametry