SHERON utěsnění chladiče

Balení v atraktivním a pevném plechovém obalu Snadná aplikace přímo do nádobky s chladící kapalinou Výrobek doplňuje řadu aditiv a spolu s ostatními výrobky v plechovkách tvoří ucelenou designovou řadu. Dávkování provádějte při vypnutém a chladném motoru. Odšroubujte a sejměte uzávěr chladiče nebo přepadové nádobky. Promíchejte obsah lahvičky, nalijte utěsňovač do chladiče nebo přepadové nádobky a pokud je to nutné, doplňte odpovídající typ chladicí kapaliny. Nasaďte a zatáhněte uzávěr chladiče nebo přepadové nádobky. Nastartujte motor, zapněte vytápění interiéru a po dobu 15 – 25 minut ponechte vozidlo běžet na volnoběh. Poté zkontrolujte těsnost chladiče. Po vypnutí a vychládnutí motoru ověřte množství kapaliny v chladiči a v případě potřeby ji doplňte. Množství chladicí kapaliny ověřujte opakovaně. V případě přetrvávajících obtíží s únikem kapaliny vyhledejte servis. Záruční doba 36 měsíců od data výroby na obalu. Utěsnění je tekuté a nemůže nastat omezení průchodnosti chladiče

Parametry