SHERON Brzd.kapal.DOT 4

Určena pro moderní auta. Pojistné víčko pod uzávěrem zabraňuje pronikání vzdušné vlhkosti při neodborném otevření uzávěru. Slouží k přenášení tlaku mezi „brzdovým pedálem“ a brzdovými destičkami. Při brzdění dochází vlivem tření k prudkému nárůstu teplot. Pokud by ohřátá kapalina dosáhla varu, uvolní se z ní plyn. V takovém případě hrozí nebezpečí selhání brzd, neboť plyn je na rozdíl od kapaliny stlačitelný (nedokáže přenést tlak = nebrzdí). Základní vlastností brzdových kapalin je vysoký bod varu.

Parametry