PARAMO SEPAR AL

vysoce stabilní separační minerální mikroemulze na bázi vosku. PARAMO SEPAR AL je určen k mazání kovových forem při tlakovém lití slitin hliníku. nanášení separační mikroemulze se provádí ručním nástřikem za pomoci stříkacích pistolí nebo automatickými stacionárními postřikovači. Mísicí poměr se řídí podmínkami lití a technologií nástřiku a je závislý na teplotě formy a složitosti litého dílce (pohybuje se od 1:50 až 1:100). Optimální mísicí poměr je vhodné stanovit na základě provozní zkoušky.

Parametry

Interval výměny: 
PARAMO SEPAR AL