Podrobná specifikace olejů

SPECIFIKACE MOTOROVÝCH OLEJŮ

Viskozita

Viskozita je proměnná veličina, která je závislá na teplotě. Během činnosti automobilového motoru dochází mimo jiné i ke změnám provozních teplot. V zájmu dobré účinnosti mazání je, aby se viskozita oleje měnila v závislosti na teplotě co nejméně. Tato závislost je určena tzv. viskozitním indexem. Čím je tento index větší, tím je závislost viskozity na změnách teploty nižší.

Pro charakteristiku viskozitních vlastností motorových olejů se používá specifikace podle SAE (Society of Automotive Engineers, USA). Pro klasifikaci olejů používá tato norma 6 zimních tříd značených číslem a “W” (z angl. Winter) a 5 letních tříd značených číslem.

Zimní třídy:0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W

Letní třídy: 20, 30, 40, 50, 60

Hodnota zimního značení určuje chování oleje při nízkých teplotách (např. olej SAE 15W má mezi čerpatelnosti -25 C).

Hodnota letního značení určuje použítí oleje při letních teplotách.

Pokud je při označení použito pouze jedné třídy, znamená to, že se jedná o olej monográdový (letní nebo zimní(. Když je použita kombinace letní a zimní třídy (např. 5W-40), jedná se o olej multigrádový nebo-li celoroční. V současné době se téměř výhradně používají motorové oleje multigrádové. Pro naše klimatické pásmo je nejběžnější třída SAE 15W-4

 

Výkonnostní specifikace

Výkonová specifikace charakterizuje okamžité i dlouhodobé vlastnosti motorového oleje při různých formách provozního zatížení. J sou hodnoceny různé vlastnosti, jako např. oxidační stabilita, odparnost, ochrana proti opotřebení a tvorbě úsad, proti korozi, úspora paliva apod. Pro označení výkonnostní kategorie motorových olejů se používají následující normy:

a) klasifikace API (American Petroleum Institute, USA)

b) klasifikace ACEA (Association des Constructeurs Européens d Automobile, EU)

c) firemní normy výrobců motorů a vozidel (VW, MB, MAN, VOLVO, TATRA)

d) klasifikace MIL-L (normy americké armády)

e) jiné klasifikace (např. ILSAC)

V současné době mají největší váhu specifikace API? ACEA a firemní normy výrobců motorů a vozidel. Klasifikace CCMC je již zastaralá a uvádí se pouze dočasně.

 

Klasifikace API

Podle této normy rozlišujeme motorové oleje podle použíti na oleje pro zážehové (benzínové( motory, označené písmenem „S” (z angl. Service) a na oleje pro vznětové (naftové) motory, označené písmenem „C” (z angl. Commercial). Většina olejů je použitelná pro oba typy motorů a je potom značená kombinací obou písmen, např. SG/CF-4.

 

Výkonnostní třídy pro zážehové motory

SA Oleje bez přísad pro motory pracující v mírných podmínkách s malým zatížením vyrobené v letech 1940 – 1950.

SB Oleje s přísadami proti tvorbě úsad pro motory vyrobené v ltech 1951 – 1963.

SC Oleje s přísadami proti tvorbě úsad a nízkoteplotních kalů pro motory vyrobené v letech 1964 – 1967.

SD Aditivované oleje s detergentními a disperzními přísadami pro motory vyrobené v letech 1968 -1971.

SE Oleje pro velmi namáhané motory vyrobené v letech 1971 – 1979.

SF Oleje pro vysoce namáhané motory vyrobené v letech 1980 – 1988.

SG Oleje pro motory vyrobené v letech 1988 – 1993, které splňují nejpřísnější požadavky na minimalizaci opotřebení a tvorby kalů.

SH Oleje stejných vlastností jako SG jsou však testovány podle náročnějších norem. Určené pro motory vyrobené v roce 1996 a starší.

SJ Olej pro motory vyrobené v roce 2001 a starší.

SL Oleje překonávající API SJ zvýšenou úsporou paliva a možností prodloužených výměnných lhůt.

SM Oleje nejvyšší kvality překonávající API SL zvýšenou oxidační stabilitou, vyšší ochranou proti opotřebení a úsadám. Uvedena v platnost od roku 2004.

 

Výkonnostní třídy pro vznětové motory

CA Oleje pro nepřeloňované, mírně namáhané, naftové motory vyrobené v ltech 1940 – 1960.

CB Oleje pro nepřelňované středně namáhané motory vyrobené v letech 1949 – 1964.

CC Oleje pro mírně přeplňované, střednězatěžované motory vyrobené v letech 1964 – 1970.

CD Oleje pro přeplňované, vysoce zatěžované, motory vyrobené v letech 1970 – 1979. Obsahují aditivy proti tvorbě vysokoteplotních usazenin a korozi ložisek.

CD-II Oleje pro dvoutaktní motory.

CE Oleje pro výkonné, vysoce zatěžované, rychloběžné, přeplňované motory vyrobené po roce 1983.

CF Nahrazuje CD oleje pro motory s nepřímým vstřikováním, mají vylepšené vlastnosti.

CF-2 Oleje pro dvoutaktní motory. Obsahují přísady proti opotřebení a tvorbě úsad.

CF-4 Oleje pro nejvíce zatěžované motory těžkých nákladních vozů pracujících v nejnáročnějších podmínkách. Zavedena v roce 1990.

CG-4 Motorové oleje pro motory vyráběné od roku 1995 s důrazem na plnění emisních limitů. Oleje pro nejzatěžovanější vysokootáčkové motory pracující v nejnáročnějších silničních a terénních podmínkách.

CH-4 Oleje pro nejzatěžovanější vysokootáčkovém otory pracující v nejnáročnějších silničních a terénních podmínkách. Zavedena v roce 1998.

CI-4 Zavedena v roce 2002. Oleje pro vysokootáčkové vysoce zatěžované motory s recirkulací výfukových plynu (EGR) splňující emisní limity stanovené od roku 2004.

  

Klasifikace ACEA

ACE – Asociace evropských konstruktérů vozidel – nahradila v roce 1991 CCMC – Sdružení konstruktérů automobilů, které vzniklo v roce 1972 jako reakce na to, že specifikace API plně nevyhovují pro evropské typy motorů, které se od amerických konstrukčně liší.Klasifikace ACEA od roku 2004 dělí nově motorové oleje do tří skupin:

- oleje pro zážehové a lehké vznětové motory, značené „A/B”;

- oleje kompatibilní s katalyzátory pro zážehové a lehké vznětové motory, značené „C”;

- oleje pro vysoce výkonné vznětové motory, značené „E”.

Výkonnostní stupeň je udáván číslem.

 

V současné době se používají následující výkonnostní třídy ACE:

 

Oleje pro zážehové a lehké vznětové motory

A1/B1 Oleje aditivované proti tvorbě úsad na pístu, tvorbě kalů, opotřebení a oxidaci za vysokých teplot. Splňují požadavky na superlehký běh a úsporu paliva: jsou vhodné jen pro některé motory.

A3/B3 Oleje určené pro vysoce zatěžované zážehové a vznětové motory a nebo pro prodloužené výměnné intervaly dle doporučení výrobce motoru.

A3/B4 Oleje pro vysokovýkonné zážehové motory a vznětové motory s přímým vstřikováním paliva, vhodné také pro použití popsané v kategorii B3.

A5/B5 Vysoce stabilní oleje určené pro prodloužené výměnné intervaly ve vysoce zatěžovaných zážehových a vznětových motorech. Splňují požadavky na superlehký běh a úsporu paliva. Jsou vhodné jen pro speciálně konstruované motory.

 

Oleje kompatibilní s katalyzátory – pro zážehové a lehké vznětové motory

C1 Oleje určené pro použití s katalyzátory DPF (filtr pevných částič) a TWC (trojčinný katalyzátor) ve vysokovýkonných motorech požadující nízkoviskozní olej s nízkým SAPS (chemické limity) a vyskozitou při vysoké teplotě a vysokém střihovém zatížení (HTHSV) vyšší než 2,9 mPa.s. Oleje prodlužují životnost katalyzátorů a snižují spotřebu paliva. Jsou vhodné jen pro speciálně konstruované motory.

C2 Oleje pro použití s katalyzátory DPF a TWC ve vysokovýkonných motorech konstruovaných pro nízkoviskózní oleje s HTHSV vyšší než 2,9 mPa.s. Oleje prodlužují životnost katalyzátorů DPF a TWC a snižují spotřebu paliva. Jsou vhodné jen pro speciálně konstruované motory.

C3 Oleje pro použití s katalyzátory DPF a TWC ve vysokovýkonných motorech. Prodlužují katalyzátorů DPF a TWC. Jsou vhodné jen pro speciálně konstruované motory.

 

Oleje pro vznětové motory nákladních automobilů

E2 Oleje běžného použití pro nepřeplňované a přeplňované motory, mírně až více zatěžované a s normálními výměnnými intervaly.

E4 Oleje poskytující vynikající ochranu čistoty válců – proti opotřebení a sazím Jsou doporučeny pro vysokovýkonné motory, splňující emisní limity Euro 1, Euro 2, Euro 3 a Euro4, pracující za těžkých podmínek, např. prodloužené výměnné intervaly, podle doporučení výrobce motoru. Jsou vhodné pro motory bez filtru pevných částič a pro některé motory vybavené recirkulací výfukových plynů, nebo systémem SCR (selektivní katalytická redukce Nox), podle doporučení výrobce motoru.

E6 Oleje poskytující vynikající ochranu čistoty válců – proti opotřebení a sazím. Jsou doporučeny pro vysokovýkonné motory, splňující emisní limity Euro 1, Euro2, Euro3 a Euro 4, pracující za těžkých podmínek, např. prodloužené výměnné intervaly, podle doporučení výrobce motoru. Jsou vhodné pro motory vybavené recirkulací výfukových plynů bez nebo s filtry pevných částič a pro motory se systémem SCR. E6 – kvalita zvlášť doporučena pro motory s filtry pevných částic a je kvalifikována v kombinaci s palivem s nízkým obsahem síry (max. 50 ppm). Dodržujte však vždy doporučení výrobce motoru.

E7 Oleje poskytující účinnou ochranu čistoty a proti olešení válců. Poskytují dále zlepšenou ochranu proti opotřebení, úsadám a sazím. Jsou doporučeny pro vysokovýkonné motory, splňující emisní limity Euro 1, Euro 2, Euro 3 a Euro 4, pracující za těžkých podmínek, např. prodloužené výměnné intervaly, podle doporučení výrobce motoru. Jsou vhodné pro motory bez filtrů pevných částič a pro většinu motorů vybavených recirkulací výfukových plynů, nebo systémem SCR, podle doporučení výrobce motoru.

 

Pozn:

Kategorie A2 a B2, nejsou v současném vydání zahrnuty. Jsou však stále platné v posledním znění, dokud budou výrobci automibilů v servisních knížkách doporučovány. Kategorie E3 a E5 jsou nahrazeny kategoriemi E6 a E7.

 

Vysvětlivky:

DPF (Diesel Particulate Filter) --- filtr pevných částič

TWC (Theree Way Catalyst) --- trojčinný katalyzátor 

EGR (Exhaust Gas Recirculation) --- recirkulace výfukových plynů

SCR (Selective Caralysts Reduction) --- selektivní katalytická redukce Nox - úprava složení výfukových plynů močovinou (činidlo AdBlue=32,5% vodný roztok močoviny) 

 

 

Normy výrobců automobilů a motorů

Mnozí výrobci automobilů a motorů požadují od motorových olejů splnění dalších požadavků, které nejsou zahrnuty v metodice předešlých klasifikací.

 

Nejznámější jsou nálsedující normy: VW 501.00 - lehkoběžné motorové oleje pro benzinové a nepřeplňované naftovém otory;

VW 500.01 - běžné motorové oleje pro benzinové a nepřeplňované naftové motory;

VW 502.00 - lehkoběžné oleje pro benzinové motory;

VW 503.00 - lehkoběžné i běžné oleje pro benzinové motroy s prodouženou dobou výměny;

VW 505.00 - oleje pro nepřeplňované i přeplňované naftové motory;

VW 505.01 - oleje pro nepřeplňované i přeplňované naftové motory včetně motorů čerpadlo – tryska;

VW 506.00 - lehkoběžné i běžné oleje pro naftové motory s velmi dlouhou dobou výměny;

VW 506.01 - lehkoběžné oleje pro naftové motory Tdi (čerpadlo-tryska) prodloužené výměnné intervaly;

MB 228.1 - oleje pro nepřeplňované i přeplňované naftové motory;

MB 228.3 - oleje pro nepřeplňované i přeplňované naftové motory osobních i nákladních automobilů, vhodné pro dálkovou přepravu a prodloužené výměnné lhůty;

MB 228.5 - pro obdobnou oblast použití jako MB 228.3, ale s vyššími užitnými vlastnostmi – další možné prodloužení výměnných lhůt;

MAN 271 - přibližně odpovídá ACEA E2;

MAN M3275 – přibližně odpovídá ACEA E3;

MAN M3277 – přibližně odpovídá ACEA E4, srovnatelné s MB 228.5..

 

Klasifikace olejů pro zážehové dvoutaktní motory

API TA – oleje pro mopedy a jiné malé motory

API TB – oleje pro skútry a jiné vysokozatížené motory 50 až 200 ccm

API TC – oleje pro vysokozatížené, vysokoobrátkové motory

JASO FA – oleje pro mopedy a jiné malé motory

JASO FB – oleje pro skútry a jiné vysokozatížené motory 50 až 200ccm

JASO FC – oleje pro vysokozatížené, vysokoobrátkové motory.

 

Specifikace převodových olejů

Viskozita

Pro hodnoceni viskozitních vlastností převodových olejů se používá specifikace SAE (Society of Automotive Engineers, USA). Tato norma používá pro klasifikaci olejů 4 zimní třídy, značené číslem a „W“ (z angl. Winter), a 5 letních tříd značených číslem.

 

Zimní třídy: 70W, 75W, 80W, 85W.

Lední třídy: 80, 85, 90, 140, 250.

Pokud je při označení použito pouze jedné třídy, znamená to, že se jedná o olej monográdový (letní nebo zimní). Když je použito kombinace letní a zimní třídy (např. 80W-90), jedná se o olej multigrádový nebo-li celoroční. Častěji na rozdíl od olejů motorových, jsou výrobci požadovány převodové oleje monográdové.

 

Výkonnostní kategorie

Pro značení výkonnostní kategorie převodových olejů se používá klasifikace API (American Petroleum Institute, USA). Označení výkonnostní třídy se skládá z písmen „GL“ (z angl. Gear Lubricant) a čísla, které udává výkonnostní stupeň, kterých je šest.

V současnosti jsou používány následující tři výkonnostní třídy:

GL-3 nízkoaditivované oleje pro manuálně řazené převodovky se střední namáháním

GL-4 oleje vysoce aditivované určené především pro ručně řazené převodovky a málo zatížené hypoidní převody

GL-5 oleje určené pro vysoce zatížené h ypoidní převody, pracující v nejtěžších provozních podmínkách, vystavené proměnnému rázovému zatížení

GL-6 oleje pro hypoidní převody pracující v extrémních podmínkách. Zatím se používají velmi zřídka

 

Oleje API GL-5 a GL6, i když mají vyšší výkonnostní třídu než API GL-4, se nehodí pro použití v ručně řazených převodovkách, protože může docházet k zalepování synchronů a poškození převodovky.

 

Stejně jako u motorových olejů existují normy jednotlivých výrobců převodovek, ale uplatňují se téměř výhradně při specifikaci požadavků na oleje pro automatické převodovky (Voith, ZF, GM, Ford, Allison).