MOGUL HV 68

soustavy pracující při zvýšených až velmi vysokých teplotách (letní provoz v nepříznivých podmínkách

Parametry

Specifikace: 
DIN 51 502 HVLP 68