MOGUL HM 68

soustavy pracující při vysokých teplotách (letní provoz)

Parametry