MOGUL H-LPD 68

soustavy pracující při vysokých teplotách (letní provoz)

Parametry