MOGUL H-LPD 46

hydrauliky v obvyklých podmínkách (celoroční provoz)

Parametry