PARAMO EPK 1

výkonný koncentrát vysokotlakých a protioděrových operací do materiálů se zhoršenou nebo velice špatnou obrobitelností. Lze jej s úspěchem použít také pro zvýšení výkonnosti řezných olejů V takovýchto případech je doporučená koncentrace přísady do běžného řezného oleje 15 – 20 %. U takto upravených řezných olejů se musí počítat se zvýšenou reaktivitou přísad s povrchem mědi a jejich Slitin.

Parametry